ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός Τίτλος: ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ M.IKE - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 156259301000
Α.Φ.Μ. 801411882 – ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 5 – 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΟΥ 21 – 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής από 16/09/2020
Εταιρικό κεφάλαιο 10.000,00 €

 

 

Conexus