ΝΤΟΡΟΝΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος: ΝΤΟΡΟΝΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.
Και για τις Διεθενείς Συναλλαγές:
NTORONTO ENERGY PRIVATE COMPANY
Διακριτικός Τίτλος: NTORONTO ENERGY P.C.
Αρ. ΓΕΜΗ 158653501000
Α.Φ.Μ. 801533639 -ΔΙΕΡΥΘΗΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 5 -106 83 ΑΘΗΝΑ
Εταίροι της Εταιρείας από 31/3/2021 ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ του ΣΑΒΒΑΚΗ και
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ του ΣΑΒΒΑΚΗ
Μοναδικός Διαχειριστής από 31/3/2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ του ΣΑΒΒΑΚΗ –
Κάτοικος Παλαιού Φαλήρου ΠΥΘΑΓΟΡΑ 69 - 17563
Εταιρικό κεφάλαιο 37.000 €

 

 

Conexus