ΜΠΑΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός Τίτλος ΜΠΑΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε.
Και για τις Διεθνείς Συναλλαγές :
BARA ENERGY SINGLE MEMBER P.C.
Διακριτικός Τίτλος BARA ENERGY S.M.P.C.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 157474601000
Α.Φ.Μ. 801467830 – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 5 – 106 83 ΑΘΗΝΑ
Μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής από 10/12/2020 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ του
ΠΙΝΔΑΡΟΥ – κάτοικος Αθηνών ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΟΥ, αρ. 21 – 171 24 ΑΘΗΝΑ
Εταιρικό κεφάλαιο 10.000,00 €

 

 

Conexus