ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός Τίτλος: ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ M.IKE - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 156262401000
Α.Φ.Μ. 801412006 – ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 5 – 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΟΥ 21 – 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής από 16/09/2020
Εταιρικό κεφάλαιο 55.000,00 €

 

 

Conexus