ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός Τίτλος: ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ M.IKE - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 156260001000
Α.Φ.Μ. 801411913 – ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 5 – 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΣΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ – ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ 15 – 345 00 ΚΥΜΗ
Μοναδικός Εταίρος ΣΕΓΚΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ 21 – 345 00 ΑΛΙΒΕΡΙ Διαχειρίστρια από 16/09/2020
Εταιρικό κεφάλαιο 87.000,00 €

 

 

Conexus